Nieuws- en persberichten


30-04-2019

GEBUNDELDE EXPERTISE EN KORTERE WACHTTIJDEN DOOR SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITAIR EN REGIONAAL ZIEKENHUIS

AZ Diest en UZ Leuven vormen samen een buikwandcentrum

Sinds 1 april 2019 werken AZ Diest en UZ Leuven samen voor alle buikwandoperaties binnen het buikwandcentrum UZ Leuven – AZ Diest. Alle ingrepen worden uitgevoerd in AZ Diest, de raadplegingen vinden plaats in beide ziekenhuizen. Voor patiënten betekent dat kortere wachttijden en de best mogelijke en meest gespecialiseerde zorg.

 

Gebundelde expertise

Het buikwandcentrum UZ Leuven – AZ Diest bundelt de expertise van twee artsen uit UZ Leuven en drie artsen uit AZ Diest. Door die samenwerking kunnen de artsen de patiënt de meest gespecialiseerde zorg op maat bieden voor aandoeningen van de buikwand. Het gaat onder meer over liesbreuken, navelbreuken, littekenbreuken, stomabreuken, chronische buikwandpijn of andere, complexere buikwandaandoeningen. 

“Het is belangrijk om de eigen aanpak regelmatig te toetsen aan de ervaringen van collega’s. Voortaan kunnen we dat voor buikwandchirurgie doen binnen een bredere groep met een veelvoud aan ervaring. Zo worden de meest complexe situaties systematisch besproken op een teamvergadering om in overleg tot de beste oplossing te komen”, zegt dr. Frédéric Meekers van de dienst abdominale heelkunde in AZ Diest.

Kortere wachttijd

De patiënt krijgt niet alleen de expertise van twee ziekenhuizen ter beschikking, ook de service gaat erop vooruit. “Door de samenwerking kunnen afspraken zo efficiënt mogelijk worden ingepland en met vijf artsen hebben we een grotere capaciteit. Daardoor blijft de wachttijd voor operaties en raadplegingen beperkt en worden patiënten snel geholpen”, zegt prof. dr. Marc Miserez van de dienst abdominale heelkunde in UZ Leuven. “We werken nu al vier weken op deze manier en tot nu toe krijgen we alleen maar positieve reacties, zowel van patiënten als van onze medewerkers.”

Het team van het buikwandcentrum bestaat uit prof. dr. Marc Miserez (UZ Leuven), dr. Nele Van De Winkel (UZ Leuven), dr. Kristof Brutsaert (AZ Diest), dr. Stijn Hillewaere (AZ Diest) en dr. Frédéric Meekers (AZ Diest).

 010-Diest.jpg

Meer informatie

Buikwandcentrum: www.azdiest.be/Buikwandcentrum

Contact

  013/35 47 05
 communicatie@azdiest.be

 


 

01-06-2018

Zwakke bodem, sterk herstel 
Multidisciplinaire aanpak van functionele bekkenbodempathologie

EVENEMENT VOOR HUISARTSEN, BEKKENBODEMKINESISTEN EN COLLEGA-SPECIALISTEN

Op 3 oktober 2018 brengen de diensten Urologie, Gynaecologie en Abdominale Heelkunde van AZ Diest en RZ Tienen een multidisciplinair symposium over de Bekkenbodemkliniek Hageland. 

Onderwerpen als incontinentieproblemen en prolaps-problematiek komen op het symposium aan bod.

Zorgprofessionals uit de regio ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

 

Contact

  013/35 47 05
 communicatie@azdiest.be

 


 

 

08-05-2018

Ouders en kind centraal in vernieuwde verloskamers AZ Diest

Het centraal stellen van de patiënt in het streven naar kwaliteitsvolle zorg komt prominent aan bod in het resultaat van de recente verbouwingen van de verloskamers in AZ Diest. Met een uitnodigend gloednieuw interieur dat maximaal comfort biedt aan de patiënten en met behoud van optimale werkomstandigheden voor de artsen en medewerkers, werd de functionaliteit van de moderne verloskamers geoptimaliseerd. Vanaf vandaag zal het ook mogelijk zijn om in AZ Diest een natuurlijke en moeder-kindvriendelijke keizersnede (‘gentle sectio’) te ondergaan.

In de vernieuwde verloskamers van AZ Diest ligt de focus op de beleving van de ouders bij de bevalling. De kamers zijn groot en huiselijk ingericht met tal van mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoeften van moeder, partner en kind.

Er is in het bijzonder aandacht geschonken aan een goede hechting tussen moeder en kind. Met name wanneer je als moeder een keizersnede dient te ondergaan. In AZ Diest zal het mogelijk zijn om een ‘gentle sectio’ te krijgen: een moeder- en kindvriendelijke keizersnede waarbij een natuurlijke bevalling zoveel mogelijk wordt nagebootst en moeder en kind niet gescheiden moeten worden.

Tijdens de gentle sectio wordt gebruik gemaakt van een doorzichtige operatiedoek. Zo kunnen moeder en partner zien hoe hun kind geboren wordt. Een kinderarts voert een korte check uit na de geboorte en daarna kan de moeder haar baby meteen vasthouden in de HugMee (d.i. een buideldoek waarin de baby op de borst van de moeder gelegd wordt tijdens de keizersnede). Dit huid-op-huid contact direct na de geboorte is essentieel voor de hechting van het kind. Het is de tijd waarin de basis wordt gelegd voor een gezonde sociaal-emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling van de baby. Het is in dit licht dat de vernieuwde verloskamers en mogelijkheden in AZ Diest moeder, partner en kind de rust kunnen bieden om elkaar te leren kennen.

De gynaecologen (dr. Anne-Sophie Boes, dr. Paul Deschilder, dr. Katrien Schurmans en dr. Ingrid Thijs) zijn trots op het resultaat van hun gloednieuwe verloskamers en staan klaar om uw vragen te beantwoorden en samen uw ervaring in ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Een afspraak maken kan via tel. 013 31 39 40.

In AZ Diest zijn vorig jaar 632 kinderen geboren, waarvan 149 via een keizersnede. Meer dan 490 medewerkers en 117 artsen staan garant voor kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg. Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft in januari 2018 het JCI accrediteringslabel behaald en wil zijn ambitie waarmaken om het ziekenhuis te zijn waar mensen in de regio hun zorg voor gezondheid aan toevertrouwen.

Contact

  013/35 47 05
 communicatie@azdiest.be

 


 

22-01-2018

AZ Diest behaalt 1ste JCI kwaliteitslabel

Van 15 tot 19 januari 2018 kreeg het AZ Diest een JCI-team van onafhankelijke auditoren op bezoek. Zij gingen na in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-normen geïnspireerd op de noden van de patiënt, waarbij kwaliteit van zorg centraal staat, maar ook werd gekeken naar infrastructuur, HR-beleid, schoonmaak, hygiëne, patiëntentevredenheid, enz.

Het Algemeen Ziekenhuis Diest heeft het JCI accrediteringslabel behaald volgens de internationale kwaliteitsnormen uit de zesde editie, die overeenstemmen met 300 normen en zo’n 1300 meetpunten. De auditoren hebben hun waardering uitgedrukt voor de openheid en eerlijkheid van de medewerkers, evenals voor de cultuur en waarden van het ziekenhuis die zij met ons delen.

Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest, is uitermate tevreden over de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers en artsen op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, zowel tijdens de audit-week als gedurende het volledige traject. Dankzij de dagelijkse inzet van iedereen heeft het AZ Diest aangetoond dat het kwaliteitsvolle en veilige zorg levert aan hun patiënten.

Prof. dr. ir. Jef Roos, voorzitter van de raad van bestuur beaamt dat dit resultaat de vrucht is van uitstekende samenwerking, waarop het ziekenhuis zal voortbouwen voor een succesvolle toekomst van AZ Diest.

Het behalen van het internationale JCI kwaliteitslabel is een bijzonder mooie erkenning en het hele AZ Diest team zet zijn inspanningen voort om samen te blijven werken aan continue verbetering voor patiënten en medewerkers.

Contact

  013/35 47 05
directiesecretariaat@azdiest.be

 

07-09-2017

Acht ziekenhuizen richten supraregionaal oncologisch netwerk Vesalius op

Partners zullen samen kwaliteit definiëren en meten

Acht ziekenhuizen hebben een supraregionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het oncologisch netwerk Vesalius op te richten. Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis  (Bonheiden) en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven. Het oncologisch netwerk Vesalius wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen en verbeteren.
De komende jaren werken de ziekenhuizen samen rond de zorgprogramma’s oncologie, waarbij de expertise van alle partners een meerwaarde is. De betrokken ziekenhuizen zullen samen een multidisciplinair oncologisch handboek opstellen. Het oncologisch netwerk Vesalius zal het handboek als leidraad gebruiken om de patiënten de meest adequate zorg op de juiste plaats te bieden. Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren zullen geregistreerd en gebenchmarkt worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om het Vesalius oncologisch netwerk verder uit te bouwen naar andere zorgactoren, zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.
Het initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid, die het zorglandschap wil hertekenen, met de focus op meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

Contact

  013/35 47 05
directiesecretariaat@azdiest.be

 

 06-09-2017

AZ Diest en stad Diest gaan voluit voor Zorg aan de Demer

Het AZ Diest en de stad Diest werken samen aan een ambitieus en toekomstgericht plan voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in het hart van de stad, waarbij de Verversgracht de optimale locatie blijkt te zijn. Gezien de snelle evoluties in de  gezondheidszorg en de opdracht om de financiële risico’s te beperken, wordt gekozen voor bouwen in twee fasen, wat niet haalbaar is op de Citadel. De Verversgracht biedt een totaaloplossing die zorg garandeert dichtbij de mensen, en rekening houdt met toegankelijkheid, behoud van werkgelegenheid en met de evolutie in het beleid omtrent financiering, innovatie en flexibiliteit van ziekenhuizen.

Zowel ziekenhuis, stad Diest en ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant zijn overtuigd van de nood aan een performant regionaal ziekenhuis in Diest. In het licht van de nieuwe financiering, de toestand van de gebouwen van campus Hasseltsestraat en de stadsprojecten die in die omgeving op stapel staan, geeft het bouwen in twee fasen meer garanties op de realisatie van een nieuw ziekenhuis in Diest. Bijgevolg werden eerdere denkpistes terug op tafel gelegd en kwam uiteindelijk de Verversgracht naar voren als de beste optie. Het bouwen in twee fasen heeft als voordeel dat al vanaf de realisatie van de eerste fase, het AZ Diest concreet bijeen wordt gebracht op één locatie met voldoende parkeermogelijkheid, waardoor meteen ook de link tussen de stad en het ziekenhuis wordt versterkt. Voor de stad Diest biedt een duurzaam ziekenhuis in het hart van de stad een belangrijke meerwaarde op het vlak van zorgaanbod, tewerkstelling en economische activiteit.

 

Dubbelinterviews over het toekomstgerichte plan voor Zorg aan de Demer zijn mogelijk via

 

AZ Diest - Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur
013 35 47 05

Stad Diest – Jan Laurys, burgemeester
0476 90 63 95

 

16-05-2017

Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven gaan samenwerken

Ziekenhuizen Oost-Vlaams-Brabant ondertekenen intentie tot doorgedreven samenwerking

Dinsdag 16 mei 2017 — Vier ziekenhuizen uit het oosten van Vlaams-Brabant hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken en zo de basis- en referentiezorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Het gaat om de regionale ziekenhuizen Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven.

De komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden verder worden uitgebouwd, met behoud van de eigenheid en waarden van de verschillende partners. Het is de bedoeling om een antwoord te bieden op de zorgvraag in de regio, waarbij de expertise van alle partners gevaloriseerd wordt. De samenwerking zal een meerwaarde betekenen voor de patiënten, de huisartsen en de andere zorgactoren.

Niet alleen op medisch gebied slaan de ziekenhuizen de handen in elkaar. Er zijn ook opportuniteiten op het vlak van opleiding, stages en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Een duurzaam samenwerkingsverband kan ook vruchtbaar zijn voor ondersteunende diensten, zoals aankoop en logistiek. Dit initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid om het zorglandschap te hertekenen, met de focus op een meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

 

V.l.n.r.: Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest, dr. Hans Struyven, algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen, Katrien Van Gerven, algemeen directeur HHLeuven, prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven.

 

 18-04-2017

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier voortaan mogelijk via pc of app

AZ Diest, UZ Leuven en AZ Groeninge stellen hun patiëntendossier open via MyNexuzHealth.

 
Patiënten kunnen voortaan rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via pc of een app op de smartphone. Met mynexuzhealth kunnen ze op een veilige manier bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten zien. Het online beschikbaar stellen van je eigen patiëntendossier is een volgende stap in het proces van patient empowerment, waarbij mensen meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

 

Dossier bekijken via webtoepassing en app

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing en de app mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID.

Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen,
ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten.

Gevalideerde verslagen na 1 januari 2017

Enkel verslagen die zijn opgesteld na 1 januari 2017 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Wie als patiënt van AZ Diest een stuk uit zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 1 januari 2017, moet alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd.

Gefaseerde aanpak

Een aantal documenten zijn voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zullen in latere fases zichtbaar worden. Zo kan een patiënt online nog geen verslagen of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie.

Prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer UZ Leuven: “Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers is een mooi voorbeeld van patient empowerment, een belangrijk thema in ons streven naar efficiëntere gezondheidszorg. Patiënten nemen zelf het stuur in handen bij hun ziekte en zorgproces. Tijdens een consultatie bij de arts krijg je vaak veel info te verwerken: die kun je op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden. Arts en patiënt worden gelijkwaardige partners die samenwerken aan de best mogelijke therapie.”

Digitale gezondheidszorg

De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister Maggie De Block, die werk wil maken van digitale technologieën in de gezondheidszorg. Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection Regulation, die voorschrijft dat mensen moeten kunnen zien wat er over hen bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of in andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.

Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ Leuven: “Voor België is het een primeur om een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen. UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge beginnen er als eerste mee, de andere nexuzhealth-ziekenhuizen kunnen volgen op hun eigen tempo. We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op een meer directe manier meeleest in zijn dossier.”

Afschrift of kopie dossier

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie opvragen van je medisch of verpleegkundig dossier kan al langer dan vandaag. Iedereen kan dergelijk afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag.

Meer info

Contact

  013/35 47 05
directiesecretariaat@azdiest.be